opit

Преподаватели/електронна поща

ден/час

място

доц. д-р Веселина Бучкова
veselina.kanatova@gmail.com
Понеделник от 13.30 до 16.15 ч.
Вторник от 8.30 до 9.15 ч.
катедра Публичноправни науки
катедра Публичноправни науки
Last modified: Wednesday, 9 June 2021, 3:29 PM