ПОКАНА

 

На основание чл.26 /6/ от Закона за висшето образование и  чл.20 /6/

от Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ „Неофит Рилски” имам удоволствието да Ви поканя на  редовно

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

на 30 октомври 2019 година /сряда/ от 13:00 часа

 

в Учебен корпус №6, зала 313 при следния проект за дневен ред:

.

.

1.. Обсъждане и приемане на годишен доклад за дейността на Правно-историческия факултет през периода месец януари 2019 г. – месец ноември 2019 г.
2.. Избор на председател и заместник-председател на Общото събрание на Правно-историческия факултет.
3..

Избор на Факултетен съвет на Правно-историческия факултет.

4..   Избор на Декан на Правно-историческия факултет

.

 

 

С  УВАЖЕНИЕ,

 

Доц. д.н Костадин Паев

Заместник-председател на  Общото събрание

на Правно-историческия факултет

 

Last modified: Wednesday, 23 October 2019, 5:42 PM