ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ПРОФ. МИЛАН МИЛАНОВ!

 

Уважаеми проф. Миланов,

 

За всеки човек подобна дата е знаменателно и вълнуващо събитие -  равносметка на преживяното, повод за осмисляне на настоящето и опит за предвиждане на бъдещето. През своя дългогодишен професионален, академичен и житейски път Вие сте дали своя принос за утвърждаване на значими ценности и човешки добродетели в живота на българското общество. Гордост за България е и фактът, че Вие сте известен извън пределите  на страната ни като достоен неин представител, в официално и лично качество. Българската общественост Ви познава като талантлив журналист и публицист, като дипломат от кариерата, като представител на академичната общност.

Особено място във Вашия богат жизнен път заема дейността Ви на дипломат, оставил дълбоки и трайни следи в историята и практиката на нашата двустранна (Франция) и многостранна (ООН, ЮНЕСКО, Съвета на Европа) дипломация. След присъединяването на страната ни към Европейския съюз Вие бяхте и директор на Дипломатическия институт и създател на сп. „Дипломация”.

Под Вашето ръководство катедра „Международно право и международни отношения” се изгради като авторитетно научно звено, едно от най-добрите в рамките на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Лично Ваша заслуга е създаването на клуб „Млад дипломат”, въвеждането на иновационни учебни курсове, подготовката и израстването на млади преподаватели, докторанти и студенти.

Проф. Миланов, Вие напълно заслужавате това признание! На академичната общност са добре известни Вашето трудолюбие и творческо дръзновение, на които колегите се възхищават. Вие притежавате основни човешки добродетели, които са пример за всяко поколение – родолюбие, силно синовно чувство и преданост към семейството, вяра в творческите възможности на човека, скромност в личния живот. През целия си живот Вие отстоявате принципа, че във взаимното уважение и обич се крие истинската красота на човешките взаимоотношения, която прави живота на отделния човек съдържателен и смислен.

 От името на всички колеги от катедра „Международно право и международни отношения” и Правно-историческия факултет Ви желая здраве, дълголетие, самочувствие за пълноценно професионално и личностно реализиране и с присъщата си всеотдайност да продължавате да подпомагате младите учени в тяхното професионално развитие и израстване. В лично качество съм безкрайно благодарна на съдбата, тъй като животът рядко предлага срещи с хора като Вас, както и за изключителната душевна щедрост, която проявихте към мен.

                                                Проф. д-р Габриела Белова

                                                Декан на Правно-историческия факултет

Още снимки

с Ла Гас

С г-н Ла Гас

с посланика на Испания г-н Каракуел

с г-н Ряасмусен, Сергей Станишев и г-н Любен Корнезов

с г-н Расмусен /председател на Европейските социалисти/, г-н С. Станишев и г-н Л. Корнезов в Правно-историческия факултет

Last modified: Wednesday, 3 July 2019, 3:01 PM