Защитата на дипломни работи на спец. „Международни отношения“ ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ ще се проведе на 15.07.2021 г. в зала 305, УК 6 от 9 ч.

 Държавният изпит на спец. „Международни отношения“ ще се проведе на 15.07.2021 г.  зала 305, УК 6 от 10 ч.

Държавният изпит по Английски език ще се проведе на 14.07. 2021 г. в зала 208, УК 1 от 9 ч.

Държавните изпити по Руски и Немски език ще се проведат на 16.07.2021 г. от 9 ч. – разпределението по зали е обявено на вратата на стая 470, УК 1.

Last modified: Tuesday, 13 July 2021, 1:04 PM