Извънредна ликвидационна изпитна сесия за студентите от  специалност Публична администрация, само за дисциплините от ІV-ти курс съгласно календарен график за уч. 2018/2019 год. заповед на Ректора №  862/04.04.2018 г.

1 Осигурително право 01.07.2019 12 часа -  зала 6308
2 Държавно регулиране на икономиката      01.07.2019 11 часа – зала 6308
3 Правен режим на държавната служба 05.07.2019 10 часа – зала 6308
4 Трудово право 01.07.2019 12 часа – зала 6308
5 Публична собственост 01.07.2019 10 часа – зала 6308
6    Право на Европейския съюз 27.06.2019        9 часа – зала 6302
Last modified: Tuesday, 18 June 2019, 4:58 PM