Посещение в Солун за 24 май 2019

Посещение на делегация на Правно-историческия  факултет в   Солун

Делегация  на  Правно-историческия  факултет  на  ЮЗУ  "Н.  Рилски", състояща  се от  Декана проф.  д-р  Габриела  Белова  и проф. д-р  Добринка  Чанкова, посетиха  Юридическия  факултет   на  Аристотеловия  университет -  Солун.  Те  проведоха  среща  с  проф.  д-р Елизавет   Симеониду-  Кастаниду -  Декан  на   Юридическия  факултет. Основен  предмет на срещата  бе  интензифициране  на  сътрудничеството,  както  двустранно, така  и  в  рамките  на  програмата  Еразъм +  и  други  програми    на  Европейския съюз. Отчетено  бе,  че  партньорството между  двата  факултета ,  датиращо  от  1999 г. се нуждае  от  нов  импулс  и измерения.  Договорено  бе     съвместно  да  се  кандидатства  по  проекти,   да се    организират  съвместни  летни  училища,  да  се  осъществи   регулярен   обмен  на  научни  публикации  в  списанията  на  факултетите  и  партньорите  да  се  уведомяват  за конференции  от  взаимен  интерес.  Отправена  бе  покана  за конференцията, организирана  от  Аристотеловия  университет  на  тема  " Изкуствен  интелект,  роботика и обществени  медии", която ще  се проведе  през  ноември  2019  г.,   така също и  за  участие в  честванията  на 90-та  годишнина  на Юридическия факултет  догодина.

Друг    важен  дискутиран въпрос бе  съвместната  работа  в рамките  на  Лабораторията за изследвания  по  медицинско  право и биоетика, на която проф.  Кастаниду  е  директор.  В разговорите участва  и д-р  Калиопи  Кипуриду от Лаборатарията.   Изразена  бе  обща  убеденост, че  това  е  перспективна  сфера , в  която   Правно-историческият  факултет  ще  се  включи  със  свои  изследователи.

Посещението  съвпадна с  отбелязването  на 24  май в  Солун.

   

Last modified: Tuesday, 28 May 2019, 9:11 AM