зам.-главен прокурор

Заместникът на Главния прокурор при ВКП Иван Гешев разказа пред студенти от ЮЗУ “ Неофит Рилски“ за актуалните проблеми в наказателния процес в България

 Заместникът на Главния прокурор при Върховна касационна прокуратура Иван Гешев бе гост на Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той се срещна със студенти и преподаватели, за да разкаже за актуалните проблеми в наказателния процес в България.

Срещата бе открита от ректора на университета проф. д-р Борислав Юруков. На дискусията присъстваха деканът на факултета проф. д-р Габриела Белова, заместник-деканът на факултета доц. д-р Николай Марин, председателят на Окръжен съд -Благоевград г-жа Катя Бельова, районният прокурор на Благоевград г-н Борислав Ковачки и представители на Окръжна прокуратура – Благоевград.   

Пред препълнена зала от студенти, преподаватели и гости Иван Гешев изложи десетки примери от жизнения си опит, който е натрупал в работата като магистрат през последните 20 години. Той даде своята гледна точка за проблемите в българската съдебна власт и в българското наказателно право.

„Искам да съм ви полезен и да ви дам едни гледни точки, които едва ли ще получите, изучавайки чистата теория. Моето виждане е, че един от проблемите в образованието се дължи на това, че теорията и знанията, които получавате, нямат сериозна връзка с практиката. Правят се много неща в тази насока, но съм сигурен, че връзката между знание и практика още не е на необходимото ниво“, каза пред студентите Иван Гешев.

Заместникът на Главния прокурор отбеляза, че правото е обширна материя и едва ли има човек, който може да претендира, че е специалист във всичко, като подчерта, че той е специалист по наказателно право и наказателен процес.

Иван Гешев разказа за обществените разминавания между закон и справедливост, като посочи, че основните причини за това са възприемането на закона като самоцел и противоречивото разбиране за независимост на магистратите. Той отбеляза, че българското законодателство в голяма степен е неефективно.

Той отбеляза, че обществените очаквания и разбирания за справедливост и това, което произвежда съдебната система, се разминават.

„Справедливостта е едно абстрактно понятие. Разбирането за справедливост във всяка група и във всяко общество е различно. Разбирането на много колеги е, че само прилагането на буквата на закона е достатъчно и само това гарантира справедливост по някакъв начин“, каза Иван Гешев. Според него, за да функционира една съдебна власт и да е полезна на обществото тази система, трябва да функционира в дух на колегиалност.

„Стандартът за доказване, който е въведен в България не само от българския наказателен процес, но и от практиката е най-високият в почти всички европейски страни. За да бъде осъден един човек, трябва категорично и без никакво съмнение да бъде доказано, че той е извършил престъпление“, каза още Гешев.

„Не приемайте нещата така, както ви се представят. Подлагайте на съмнение абсолютно всичко и преценявайте нещата на база на информацията, с която разполагате. Стремете се да бъдете информирани, защото живеем в много интересно общество, в което съществуват паралелни истини“, посъветва студентите Иван Гешев.

Last modified: Friday, 12 April 2019, 1:09 PM