Ние сме НАТО

Кръгла маса „Политиката за сигурност и отбрана на Северноатлантическия алианс в Югоизточна Европа“ се проведе в ЮЗУ „Неофит Рилски“

 

 Правно-историческият факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“ бе домакин на кръгла маса на тема „Политиката за сигурност и отбрана на Северноатлантическия алианс в Югоизточна Европа“. Форумът е първото събитие от инициативата „Ние сме НАТО“.

Срещата бе открита от декана на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова, която отбеляза, че събитието във факултета съвпада с отбелязването на 70-годишнината на НАТО.

Форумът продължи с представяне на кратък клип, създаден за инициативата „Ние сме НАТО“ и с две презентации.

Съорганизатор на събитието бе Съветът по сигурността към Министерски съвет на Република България, като проявата бе модерирана от Секретаря на Съвета д-р Георги Кръстев, който е и преподавател в специалност „Национална сигурност“ в Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Началникът на Военната академия „Г.С. Раковски“ генерал-майор д-р Груди Ангелов разказа за същността, целите и принципите на Организацията на Северноатлантическия договор. Той запозна студентите и докторантите и с възможностите за реализация в НАТО.

 Гост на кръглата маса бе и полковник Орлин Николов – директор на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия“ – CMDR COE, гр. София, който запозна аудиторията с дейностите на Центъра.

 На събитието присъстваха още зам.-деканът на Правно-историческия факултет доц. д-р Николай Марин, ръководителят на катедра „Национална сигурност и публична администрация“ проф. д.н. ген.-майор Валери Лазаров, ръководителят на катедра „Публичноправни науки“ проф. д-р Добринка Чанкова, доц. д-р Манол Станин., преподаватели, студенти и докторанти от различни специалности.

Last modified: Friday, 5 April 2019, 1:50 PM