Административно обслужване на студентите

Административно обслужване

Специалист: Биляна Младенова тел. 073/88 66 17 e-mail: admin@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалност “Право”
Инспектор: Антоанела Петрова Ванева -тел. 073/88 66 14 e-mail: vaneva@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалности "Публична администрация" и "Национална сигурност"
Инспектор: Таня Мирчева Тодорова - редовно и задочно обучение тел. 073/88 66 21 e-mail: todorova@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалност "Международни отношения" и "Европеистика"
Инспектор: Димитрина Милчова Китанова - редовно обучение тел. 073/88 66 21 e-mail: kitanova@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Специалности “История” и “Връзки с обществеността”
Инспектор: Ива Мездричка - редовно и задочно обучение тел. 073/588-508 e-mail: mezdrichka@swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Секретар катедри “История “ и “Връзки с обществеността”
Цветанка Атанасова тел. 073/588-515 e-mail: atanasova@swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Секретар катедри “Публичноправни наукии Гражданскоправни науки”:

Мария Илиева тел. 073/83 32 08 e-mail:ilieva@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Секретар катедри “Международно право и международни отношенияи Национална сигурност и публична администрация

Димитрина Милчова Китанова - тел. 073/88 66 21 e-mail:kitanova@law.swu.bg

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Системен администратор
Бойко Христов тел. 073/886 996 e-mail: webadmin@law.swu.bg

Последно модифициране: сряда, 17 юли 2019, 14:25