Административно обслужване на студентите

Секретариат


Биляна Младенова

Секретар на факултет

Учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 17

email admin@law.swu.bg


Славина Мишева 

Секретар катедри “Публичноправни науки”, “Гражданскоправни науки” и

“Национална сигурност и публична администрация”

Учебен корпус 6

phone +359 73 83 32 08

email slavina.misheva@law.swu.bg

 


Кристин Хаджиева

Секретар катедра “Международно право и международни отношения”

Учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 21

email kr.hadzhieva@law.swu.bg 


Цветанка Атанасова

Секретар катедри “История “ и “Връзки с обществеността”

Учебен корпус 1

phone +359 73 58 85 13

email  atanasova@swu.bg


                                                                                                                                                                                                               

Инспектори "Учебен отдел"


Антоанела Ванева

специалност “Право”

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 14

email vaneva@law.swu.bg


Таня Тодорова 

Специалности "Публична администрация" и "Национална сигурност"

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 21

email  todorova@law.swu.bg


Кристин Хаджиева

Специалност "Международни отношения"

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Учебен корпус 6

phone +359 73 88 66 21
email kr.hadzhieva@law.swu.bg


Лиляна Митрева

Специалности “История” и “Връзки с обществеността”

приемно време: 10.00-12.00 ; 13.00-14.00

Учебен корпус 1, к.353

phone +359 73 58 85 08

email  l.mitreva@swu.bg

Последно модифициране: четвъртък, 10 ноември 2022, 11:48