Народно събрание - 27.03.2019 г.

Студенти, изучаващи специалност "Право" в ПИФ при ЮЗУ "Неофит Рилски", посетиха с образователна цел Народното събрание на Република България. По време на посещението студентите се запознаха с историята и дейността на институцията, като въпросите им бяха насочени предимно към предпарламентарната фаза на законодателната дейност.

Последно модифициране: петък, 29 март 2019, 08:49