СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

Държавна изпитна сесия за специалност Право виж ТУК


Важно за студентите от специалност Право

 

Всички студенти, които ще се явяват на семестриални изпити от предходни години /условни изпити/, на сесията през м.май 2021г., е необходимо да заявят това в учебен отдел в срок до 28 април 2021г. вкл.

За студентите от редовна форма на обучение е необходимо разрешение от Декана на Правно – историческия факултет, тъй като сесията в периода от 10 май 2021г. до 21 май 2021г. е за задочна форма на обучение!


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

ЗАПОВЕД

№ 1038

Благоевград, 09.04.2021 година

 

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и
Заповед № РД-01-220 от 08.04.2021 година на министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

1. Преустановявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 12.04.2021 до 30.04.2021 година, с изключение на провеждането на:

а) семестриални изпити, които включват практическа част и не могат да се провеждат в електронна среда, при използване на не повече от 30 процента от капацитета на залите, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитни маски за лице;

б) държавни изпити и защити на дипломни работи.

2. Допускам, по решение на ръководствата на основните звена, присъствено провеждане на практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" организират и съгласуват графици за провеждането им.

.

......... цялата заповед виж ТУК


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, ПОДАЛИ МОЛБИ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ !!!

 

Във връзка с динамично развиващата се епидемична обстановка Ви уведомяваме, че държавният изпит по „Гражданскоправни науки“ от поправителната изпитна сесия за студентите от специалност „Право“, обявен за 15-ти и 16-ти март 2021 г., временно се отлага.

 

Следете своевременно на сайта на Правно-историческия факултет за актуална информация.


Излезе новия брой /Година XVI , брой 1, 2020 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.Трета студентска научна сесия по Междукултурна комуникация „Кроскултурен PR

В катедра „Връзки с обществеността“ към Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе Третата студентска научна сесия по Междукултурна комуникация „Кроскултурен PR“. ........... повече виж ТУК


В катедра „Връзки с обществеността“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“ се проведе ежегодният конкурс за есе, организиран от проф. Анна Чолева-Димитрова и ас. Теодора Христова, в рамките на дисциплината „Теория и практика на текста“. .... повече виж ТУК


Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г. 

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Инструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите  ТУК

.

.

Електронната система   MOODLE   на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Monday, 19 April 2021, 10:32 AM