СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Уведомавяме Ви чe в в падащото меню "ЗА СТУДЕНТИТЕ" има подменю "БЛАНКИ, ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ", от което можете да изтеглите различни бланки, служебни бележки за учебни практики, молби за държавен изпит и други, свързани с учебния процес.


Инструкции за работа в системата MOODLE, в която ще се проведе лятната изпитна сесия за учебната 2019/2020 г. ... можете да изтеглите  ТУК

.

.

Електронната система   MOODLE   на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


Дати за държавен изпит за Специалност „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“, окс "бакалавър" и окс "магистър" в професионално направление 2.2. История и археология .... виж ТУК


Дати за държавен изпит за Специалност «Връзки с обществеността» ...... виж ТУК


ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с обявената епидемична обстановка и продължаващи мерки,  Ви уведомяваме, че до края на летния семестър на учебната 2019/2020 г. учебните занятия ще се провеждат неприсъствено, както и досега  - чрез използването на онлайн платформата на Правно-историческия факултет.


ВАЖНО!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Провеждането на редовната изпитна сесия за студентите от редовна и задочна форма на обучение за всички специалности от Правно-историческия факултет  ще се проведе от 15-ти юни до 26-ти юни 2020 г.

Поправителната изпитна сесия  - от 1-ви юли до 10-ти юли 2020 г.

Изпитните сесии ще се проведат онлайн (неприсъствено) чрез платформа „Moodle“, която ще бъде на ваше разположение на страницата на Правно-историческия факултет. За начина на използването й ще Ви бъдат предоставени допълнителни указания.

Предстои изготвяне на изпитен график по дни и часове. Моля следете за повече информация на сайта на Правно-историческия факултет.


СЪОБЩЕНИЕ

Студентите, вкл. и прекъсналите, които искат да се явяват на условни изпити от предходни години през изпитната сесия за летния семестър на учебната 2019/2020 г., трябва в срок до три дни преди обявената дата за съответния изпит да заплатят такса за условен изпит в размер на 30,00 лв., съгласно Заповед № 14/ 14.01.2014 г., и да изпратят копие на вносната бележка по имейла на инспектор учебен отдел. В имейла  посочват трите си имена, факултетния номер и дисциплината, по която ще държат изпит, за да бъдат включени в изпитния протокол, който им осигурява достъп до платформата за провеждане на изпити от разстояние.


ВАЖНО!

Датите за държавния изпит по Публичноправни науки за специалност „Право“ ще бъдат обявени допълнително. Моля следете за повече информация на сайта на Правно-историческия факултет.


Продължава държавната изпитна сесия за специалност ПРАВО .....повече виж ТУК

Електронни, учебни материали за студентите от Правно-историческия факултет

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Thursday, 4 June 2020, 10:09 AM