СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

 

  ЗАПОВЕД

 

№ 1193

Благоевград, 21.05.2021 година

 

 На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование
и Заповед № РД-01-355 от 18.05.2021 година на министъра на здравеопазването,

 

 НАРЕЖДАМ:

 

1. Възобновявам присъствения учебен процес в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 05.06.2021 година.

2. Ръководителите на основните звена съвместно с Дирекция "Образователни дейности" организират и съгласуват графици за провеждане на учебния процес присъствено или от разстояние, при използване на електронните платформи, за оставащите дейности по Календарния график за учебната 2020 - 2021 година.

3. Съгласуваните графици по т. 2 задължително се публикуват на интернет сайта на Университета в рубрика "Лекционен и изпитен график. Държавни изпити. Практики." /information-for/current-students/schedules-and-exam-dates.aspx , не по-късно от 05.06.2021 година.

......... цялата заповед виж ТУК


Писменият държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на  27 май 2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6 - в зали – №№ ..........По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове:  ..................... повече виж ТУК


Разпределение по зали на студентите допуснати до писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки, който ще се проведе на 27 май 2021 г. можете да видите ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Публична администрация  виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Национална сигурност  виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Връзки с обществеността  виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност История  виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност Право виж ТУКИзлезе новия брой /Година XVI , брой 1, 2020 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.
Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г. 

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Инструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите  ТУК

.

.

Електронната система   MOODLE   на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Friday, 21 May 2021, 1:45 PM