д-р Николов 14.01.2019

Студенти и докторанти от Правно-историческия факултет се запознаха с новите правила за подбор в държавната администрация

Студенти и докторанти от Правно-историческия факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ участваха в пилотно за България приложение на тестове за подбор на служители в публичната администрация.

Инициативата е част от Меморандума за сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Института по публична администрация към Министерския съвет. Основаната задача на събитието бе да включи студенти и докторанти във верификацията и стандартизирането на въпросници, на основата на които се предвижда да бъдат осъществявани процедурите за подбор на служители в държавните учреждения.

Деканът на Правно-историческия факултет проф. д-р Габриела Белова и заместник-деканът и Обществен посредник на Благоевград доц. д-р Валентин Василев представиха на студентите д-р Николай Николов – водещ експерт в разработването и стандартизирането на тестовите методики за подбор в държавната администрация.

Д-р Николов запозна студентите и докторантите с концепцията за бъдещото приложение на централизирания подбор в администрацията, стъпките в неговата реализация, както и насочи вниманието им към някои нови моменти в регламентацията на управлението на човешките ресурси в държавната администрация.

В рамките на инициативата шестдесет студенти от спеиалностите „Публична администрация“, „Право“ и „Връзки с обществеността“, както и докторанти в Правно-историческия факултет попълваха тестове с различни нива на трудност и насочени към идентифициране на техни познания, интерпретация на творческото им мислене, анализ на информация и данни, и други. Всеки участник получи уникален персонален код, с който ще може да се запознае с кратък доклад за постигнатите от него резултати, съдържащ и насоки за развитие в бъдещата му подготовка.

В края на срещата д-р Николов получи издания на преподаватели в Правно-историческия факултет в областта на публичната администрация и управлението на човешките ресурси и пое ангажимент пред студентите за включването им в нови инициативи, съдействащи за по-добрата им подготовка за работа в държавните институции.

Last modified: Friday, 1 March 2019, 10:06 AM