Магистърски програми

Магистърски програми в Правно-исторически факултет


Направление 2.2. История и археология

  • Архиви и музеи. Опазване на културното наследство в информационното общество
  • История на българските земи в контекста на европейското развитие
  • Археология

Направление 3.3. Политически науки

  • Югоизточна Европа в съвременните международни отношения
  • Европейска интеграция

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Направление 3.6. Право

Направление 3.7. Администрация и управление

  • Данъчна администрация
  • Здравен мениджмънт
  • Териториална администрация
  • Управление на човешките ресурси в публичната сфера

Направление 9.1. Национална сигурност

  • Национална сигурност

Last modified: Thursday, 14 March 2019, 11:37 AM