Послание на декана

 

доц. д-р Николай Марин
Декан на Правно-историческия факултет

 

Обръщение на Декана

Уважаеми първокурсници,

 

          Позволете от мое име, от името на Деканското  ръководство, на академичния и административния състав да Ви приветствам с Добре дошли във връзка с началото на новата учебна година 2021/ 2022 г. в Правно-историческия факултет!

          Днес Вие тръгвате по-нов път на Вашето образование, предстоят Ви няколко незабравими и вълнуващи години, които, съчетани с Вашата младост, ще са свързани с полагане на упорит труд, за да навлезете в спецификите на различните специалности в нашия факултет.

          Уверен съм, че срещите Ви с нашите преподаватели ще са незабравими и полезни за Вас заради тяхната висока квалификация и огромен житейски опит. Избраните от Вас специалности са изключително перспективни, а това е безспорно основание за Вашата бъдеща професионална реализация.

          По пътя на Вашето следване ще имате и трудни моменти, но те не бива да Ви отказват, а трябва да Ви направят по-силни и по-оптимистични, за да достигнете до Вашето успешно завършване след няколко години.

          Възползвайте се максимално от прекрасните възможности, от срещите си с младите хора, от младежката атмосфера, които ще намерите в Благоевград, който се утвърди като университетски център с голямо значение както за България, така и за Югоизточна Европа.

          Уважаеми студенти, преподаватели и служители, желая Ви една много успешна, здрава и изпълнена с оптимизъм учебна година.

На добър час!

Last modified: Monday, 22 November 2021, 4:30 PM