Бакалавърски програми

Бакалавърски програми в Правно-исторически факултет

Направление 2.2. История и археология

Направление 3.3. Политически науки

Направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Направление 3.7. Администрация и управление

Направление 9.1. Национална сигурност

Последно модифициране: четвъртък, 14 март 2019, 11:36