Деканско ръководство

Декан Заместник декан Заместник декан
ДЕКАН
доц.д-р Николай Марин

073 88 66 64
e-mail: marin@law.swu.bg
приемно време:
четвъртък
от 13,30 - 15,00 ч.
ЗАМЕСТНИК - ДЕКАН
проф. д-р Габриела Белова
073 88 58 68
e-mail: gbelova@law.swu.bg
приемно време
четвъртък
от 13,30 до 15,00 ч.
ЗАМЕСТНИК - ДЕКАН
доц. д-р Валентин Китанов
073 58 85 09
e-mail: kitvalmil@swu.bg
приемно време
понеделник
от 13,30 до 15,00 ч.
НАУЧЕН СЕКРЕТАР
гл.ас. д-р Диана Иванова
073 58 85 09
e-mail: velevad@swu.bg
приемно време
четвъртък
от 9,30 до 11,30 ч.
Last modified: Wednesday, 15 January 2020, 3:30 PM