Отговорници за студентите по курсове

Отговорници на курсове по специалности

Специалност "Публична администрация" - редовно обучение Специалност "Публична администрация" - задочно обучение
І курс гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска e-mail: olgachorbadjiiska@law.swu.bg                І курс гл. ас. д-р Гергана Кресналийска e-mail: kresnaliyska@law.swu.bg
ІІ курс доц. д-р Валентин Василев e-mail: valyo@law.swu.bg ІІ курс доц. д-р Валентин Василев e-mail: valyo@law.swu.bg
ІІІ курс гл. ас. д-р Гергана Кресналийска e-mail: kresnaliyska@law.swu.bg ІІІ курс гл. ас. д-р Гергана Кресналийска e-mail: kresnaliyska@law.swu.bg
ІV курс гл. ас. д-р Гергана Кресналийска e-mail: kresnaliyska@law.swu.bg ІV курс гл. ас. д-р Гергана Кресналийска e-mail: kresnaliyska@law.swu.bg
Специалност "Международни отношения" Специалност "Национална сигурност"
І курс гл. ас. д-р Анна Христова e-mail: annahristova@law.swu.bg І курс

гл. ас. д-р Олга Чорбаджийска

e-mail: olgachorbadjiiska@law.swu.bg
ІІ курс доц. д-р Гергана Георгиева e-mail:

georgieva@law.swu.bg

ІІ курс проф. д-р Владко Иванов e-mail: vladko_m_ivanov@abv.bg
ІІІ курс гл.ас. д-р Вероника Стоилова e-mail: vstoilova@law.swu.bg ІІІ курс проф. д.н. Любомир Тимчев e-mail: l_tim4ev@law.swu.bg
ІV курс гл. ас. д-р Йосиф Кочев e-mail: kochev_88@law.swu.bg ІV курс проф. д.н. Любомир Тимчев e-mail: l_tim4ev@law.swu.bg
Специалност "Право" - редовно обучение Специалност "Право"- задочно обучение
І курс ас. д-р Генка Мозжухина e-mail: genka@law.swu.bg І курс гл.ас. д-р Ралица Войнова e-mail: rvm 77@law.swu.bg
ІI курс доц. д-р Веселина Бучкова e-mail: veselina.kanatova@ gmail.com ІI курс гл.ас. д-р Весела Мирчева e-mail: v.mircheva@law.swu.bg
ІII курс гл.ас.д-р Георги Михайлов e-mail: mihaylov@law.swu.bg ІII курс доц. д-р Рая Илиева e-mail: raia@law.swu.bg
ІV курс гл.ас. д-р Николета Лазарова e-mail: nik_lazarova@law.swu.bg ІV курс гл.ас. д-р Гергана Андонова e-mail: gergana_ andonova@law.swu.bg
V курс доц. д-р Надежда Кръстева e-mail: nkrusteva@law.swu.bg V курс ас. д-р Десимира Юрукова e-mail: desimira21@yahoo.com
Специалност "История" Специалност "История и археология"
І курс гл.ас.д-р Александър Порталски e-mail: portalsky@swu.bg І курс гл.ас.д-р Александър Порталски e-mail: portalsky@swu.bg
ІI курс гл.ас.д-р Мирослава Георгиева e-mail: m_georgieva@swu.bg ІI курс гл.ас.д-р Мирослава Георгиева e-mail: m_georgieva@swu.bg
ІII курс ІII курс Гл.ас.д-р Янко Христов e-mail: iahristov@swu.bg
ІV курс гл.ас.д-р Диана Велева e-mail:
velevad@swu.bg
ІV курс
Специалност "Архивистика и информационна сигурност" специалност "Връзки с обществеността"
І курс гл.ас.д-р Александър Порталски e-mail: portalsky@swu.bg І курс доц. д-р Димитрина Стефанова e-mail: dimi@swu.bg
ІI курс гл.ас.д-р Мирослава Георгиева e-mail: m_georgieva@swu.bg ІI курс гл. ас. д-р Славка Попова e-mail: spopova@swu.bg
ІII курс ІII курс гл. ас. д-р Милена Янкова e-mail: yankova_milena@swu.bg
ІV курс ІV курс гл. ас. д-р Радостина Михайлова e-mail: radost_mihaylova@swu.bg

Последно модифициране: сряда, 24 ноември 2021, 16:23