Държавни изпити за специалност Връзки с общствеността

Дати за провеждане на държавен изпит за специалност «Връзки с обществеността», ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Срок за подаване на молби и дипломни работи от 1 до 10 юли 2020 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 21 юли 2020 9.00 ч.
2 Устен държавен изпит 22 юли 2020
8.30 ч.
3 Защита на дипломни работи 21 юли 2020
9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Wednesday, 1 July 2020, 12:48 PM