Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалност  „Връзки с обществеността“ и ОКС „МАГИСТЪР“, специалност „Връзки с обществеността в бизнеса“

 

Срок за подаване на молби и дипломни работи от  17 януари до 1 февруари 2022  г.

 

За учебната 2020/2021  г.

ОКС „бакалавър“

Редовна сесия
Дата/час

място

1

Писмен държавен изпит 10 февруари 2022 г.
от 9,30 часа
зала
1341
2 Устен държавен изпит 11 февруари 2022 г.
от 9,30 часа

зала
1341
3 Защита на дипломни работи 10 февруари 2022 г.
от 10,00 часа
зала
1443

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молба-образец се закупува от книжарницата в УК-1, попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Молбата може да бъде подадена и по електронна поща.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Thursday, 13 January 2022, 2:28 PM