Поправителна държавна изпитна сесия за специалност «Връзки с обществеността», ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Срок за подаване на молби и дипломни работи от 26 януари до 5 февруари 2021 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 18 февруари 2021 9.30 ч.
2 Устен държавен изпит 19 февруари 2021
9.30 ч.
3 Защита на дипломни работи 18 февруари 2021
10.00 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Monday, 25 January 2021, 4:12 PM