Държавни изпити за специалност Международни отношения


Поправителна сесия за учебната 2021/2022 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Поправителна сесия

 зала/час 
Държавен изпит „Теория и история на международните отношения и на външната политика 15 февруари 2023 г. от 8.30 ч.

УК 6 от 9:00 ч.

Английски език 16 февруари 2023 г. от 8.30 ч.

УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470

Немски език 13 февруари 2023 г. от 8.30 ч.

УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470

Френски език 13 февруари 2023 г. от 8.30 ч. УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470

Руски език

13 февруари 2023 г. от 8.30 ч. УК-1 ,  катедра Чужди езици-  каб. 1470

Срок за подаване на молби: от 6 февруари /понеделник/ до 10 февруари /петък/  2023 г.

Защита на дипломни работи

15 февруари /сряда/ 2023 г. УК 6 от 9:00 ч.

 Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 6 февруари /понеделник/ до 10 февруари /петък/ 2023 г.

....

За ОКС „ Магистър”

Поправителна сесия

 час/зала  
Защита на дипломни работи 15 февруари /сряда/ 2023 г. УК 6 от 9:00 ч.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 6 февруари /понеделник/ до 10 февруари /петък/ 2023 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и 1 брой на диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа, е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Молбата за държавен изпит може да се изтегли от сайта на Правно-исторически факултет и да се изпрати на имейла на инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева или да се закупи от копирния център на етажа и да се подаде  на място. 

Молбата за защита на дипломна работа се представя задължително заедно с дипломната работа на място. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояние Кристин Хаджиева.

Титулната страница на дипломната работа ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да бъде подписана от научния ръководител.

Часът и залата  за провеждане на държавния изпит  и защита на дипломна работа ще бъдат обявени допълнително в сайта на факултета, след приключване на срока за подаване на молбите.

Last modified: Friday, 20 January 2023, 5:27 PM