Последно обновена на 15 Октомври 2021 

 Форма на обучение / Информационен пакет
 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност -(специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет

 •  редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

  Последно обновена на 15 Октомври 2021 

 Форма на обучение / Информационен пакет
 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност (специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет

 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

  Последно обновена на 15 Октомври 2021 

 Форма на обучение / Информационен пакет
 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност -(специалисти) - 2 семестъра

 •  редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет

 

 Форма на обучение / Информационен пакет
 • Редовна форма на обучение, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в професионално направление 9.1 Национална сигурност- 2 семестъра

 •  

  Редовна форма на обучение, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в други професионални направления- 4 семестъра

Последно обновена на 15 Октомври 2021

 Форма на обучение / Информационен пакет
 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ по същата специалност (специалисти) - 2 семестъра - Информационен пакет

 • редовно/задочно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други специалности или професионален бакалавър по същото направление (неспециалисти) - 4 семестъра - Информационен пакет