СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ

Във връзка с Официалния празник на българските студенти – 8 декември, със Заповед № 219 на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, дните 8 и 9 декември 2022 г. се обявяват за неучебни и неработни за студентите, преподавателите и служителите на университета. 


ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕНА ГРАМОТА ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ И ПРАЗНИКА НА 3-ТО БРИГАДНО КОМАНДВАНЕ

 

Доц. д-р Николай Марин, декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, получи благодарствена грамота от полковник Митко Балтов, командир на 3-то бригадно командване, в знак на признателност към Правно-историческия факултет за дългогодишното сътрудничество и безрезервна подкрепа и ангажираност.

Last modified: Thursday, 1 December 2022, 8:39 PM