СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ

  ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

  ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

  

Откриването на академичната 2021/2022 година

за студентите първокурсници в специалностите от Правно-историческия факултет

при ЮЗУ „Неофит Рилски“ ще се проведе на

27 септември 2021 г. (понеделник), 10:00 часа, Зала „Пейо Яворов“, площад „Георги Измирлиев“ №1.


Писменият държавен изпит по Гражданскоправни науки ще се проведе на  29 септември 2021 г. /сряда/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 1 - в зали №№.-........
 
Разпределение по зали можете да видите ТУК

 

По време на решаването на казуса студентите могат да ползват следните нормативни актове: ......... виж ТУК

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД
No 1948
Благоевград, 21.09.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка
със Заповед No РД-01-743 /31.08.2021 г. и Заповед No РД-01-748 / 02.09.2021 г. на
министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:


1. Учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година за студентите по образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и по образователно-квалификационна степен „Магистър“ да се провеждат присъствено при спазване на противоепидемичните мерки и в съответствие със седмичното разписание........................

цялата заповед виж ТУК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

за часа и залата за провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа за студентите от специалност Национална сигурност и Публична администрация

На 23.09. /четвъртък/ 2021 год. държавният изпит за студентите от специалност „Национална сигурност“ ще се проведе както следва:

 

На 24.09./петък/ 2021 год. държавният изпит за студентите от специалност „Публична администрация“  ще се проведе както следва: 

....... повече виж ТУК


Информация за записване за задължителната дисциплина „Спорт“ за студентите от първи курс за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми студенти,

От 20 септември 2021 г. (понеделник) започва записването за задължителната и избираема дисциплина "Спорт" за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. До 1 октомври 2021 г. (петък) можете да изберете спорта, който искате да посещавате - обща спортна подготовка, фитнес, волейбол или футбол.

Записването ще се осъществява в Спортния комплекс на ЮЗУ "Неофит Рилски" или на посочените телефони: Ас. Станислав Атанасов - 0884 93 51 55; ас. д-р Антон Манчев - 0884 91 86 50; гл. ас. д-р Сергей Радоев: 0887 01 10 90; ас. Петя Пачева.

Графика за провеждане на часовете за съответния спорт можете да видите ТУК.


Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Университет по библиотекознание и информационни технологии - имат удоволствието да Ви поканят да участвате в научна конференция „Новите предизвикателства пред националната сигурност и публичната администрация”, която ще се проведе на 22 октомври 2021 г., 10.00 ч. чрез електронната платформа BigBlueButton

 

Поканата виж ТУК

 

Заявка за участие изтегли от ТУК

 

Шаблон за оформление на докладите изтели от ТУК


На 08, 09 и 10 октомври 2021 г. от 9 часа ще се проведе репетиториум по Наказателноправни науки. На репетиториума ще се решават казуси за подготовка за писмен държавен изпит по Наказателноправни науки. За участие е необходимо предварително записване /срок до 01 октомври 2021 г./, при секретар Катедра "Гражданскоправни науки" и Катедра "Публичноправни науки" - г-жа Мария Илиева, на тел. 073/83 32 08.


Държавни изпити за специалност "Връзки с обществеността" виж ТУК


Държавни изпити за специалност "История" виж ТУК


Държавни изпити за специалност "Право" виж ТУК


Държавни изпити за специалност "Публична администрация" виж ТУК


Държавни изпити за специалност "Национална сигурност" виж ТУК


.


Излезе новия брой /Година XVI , брой 1, 2020 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.


Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Електронната система MOODLE на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Последно модифициране: четвъртък, 23 септември 2021, 15:57