СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

ОТ РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,

 

Изпитните сесии за зимен семестър на учебната 2021/2022 г. -  редовна и поправителна, за студентите от редовна форма на обучение, за всички специалности, включително и специалност Право, ще се проведат от разстояние чрез платформата „MOODLE“ и системата „BIG BLUE BUTTON“

 

Изпитите по задължителните учебни дисциплини ще се проведат комбинирано, чрез платформата „MOODLE“ – писмена част и системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част. При явяване на изпит в системата „BIG BLUE BUTTON“– устна част е задължително студентите да се визуализират чрез използване на камера.


Важна информация за провеждането на държаните изпити

Държавните изпити от поправителната изпитна сесия през месец февруари 2022 г. ще се проведат присъствено при строго спазване на всички противоепидемични мерки.

Съгласно Заповед № 2997/ 29.11.2021 година на ректора на Югозападния университет „Неофит Рилски“ студентите, които ще се явяват на държавни изпити следва да представят валидни документи за ваксинация, преболедуване, отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието изследване по метода полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане на обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ по смисъла на Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!

 

Поправителната изпитна сесия за зимен семестър на учебната 2021/2022 г., за студентите от задочна форма на обучение, ще се ще се проведе от разстояние чрез платформата „MOODLE“ и системата „BIG BLUE BUTTON“, за всички специалности, включително и специалност Право, считано от 17 януари 2022 г.                                                                                  

 

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!!!

Редовната изпитна сесия за студентите от специалност „Връзки с обществеността“, специалност „Публична администрация“, специалност „Международни отношения“, специалност „История“ и специалност „Национална сигурност“ – ОКС „магистър“,  за зимен семестър на учебната 2021/2022 година, ще се проведе от разстояние чрез платформата „MOODLE“ и системата „BIG BLUE BUTTON“, считано от 17 януари 2022 г.


Държавни изпити за специалност Международни отношения виж ТУК


Държавни изпити за специалност Публична администрация виж ТУК


Държавни изпити за специалност Национална сигурност виж ТУК


Държавни изпити за специланост История виж ТУК


Държавни изпити за специлност Връзки с общствеността виж ТУК


НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ,
Очните занятия за летен семестър на учебната 2021/2022 г., за студентите от задочна форма на обучение ще се проведат от разстояние чрез платформата „MOODLE“ и системата „BIG BLUE BUTTON“. 


 Излезе новия брой /Година XVII , брой 1, 2021 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД

ЗАПОВЕД

№ 2997

Благоевград, 29.11.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование
във връзка със  Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам временни противоепидемични мерки в Югозападния университет "Неофит Рилски", считано от 01.12.2021 година до 31.03.2022 година.

1. Преустановява се присъствено провеждане на учебните занятия.

2. Преустановява се провеждането на:

а) конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и  други мероприятия с такъв характер;

б) всички масови мероприятия - музикални, фестивали и други с такъв характер;

в) колективни спортове на закрито, с изключение на тренировки и състезания за картотекирани състезатели към лицензирани спортни федерации.

3. Преустановява се присъственото провеждане на конкурси и процедури по смисъла на Закона за развитие на академичния състав.

4. Въведените противоепидемични мерки по т. 1, т. 2 и т. 3 могат да не се прилагат, когато:

4.1. 100 процента от участниците (преподаватели, студенти, други лица) в съответния обект са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно Заповед № РД-01-973 / 26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването

......... цялата заповед виж ТУК


  


 

 Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе домакин на публична дискусия и представяне на сборниците: „Държавна сигурност и земеделците (1944-1991)“ и „Държавна сигурност и анархистите в България (1944-1991)“. Дискусията бе предавана на живо в YouTube канала на университета. Модератор на срещата беше проф. д-р Веселин Вучков.

повече виж ТУК


Електронната система MOODLE на Правно-историческия факултет ..... ВХОДИнструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите ТУК

.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Последно модифициране: четвъртък, 20 януари 2022, 12:26