СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ

Служителите от Правно-историческия факултет ще бъдат в платен годишен отпуск за времето от 26.07.2021 г. до 20.08.2021 г.

В дните 04.08.2021 г. (сряда)  и 11.08.2022 г. (сряда) във времето от 09.30 часа до 12.00 часа /за всеки от дните/ служителите на Правно-историческия факултет ще дадат дежурства, както следва:

  .

    1.   4 август 2021 г. – инспектор Антоанела Ванева
    2.   4 август 2021 г. – секретар Цветанка Атанасова
    3.   11 август 2021 г. - инспектор Таня Тодорова
    4.   11 август 2021 г. – инспектор Ива Мездричка

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

ОТ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

Очните занятия за зимен  семестър на учебната 2021/2022г., за студентите от специалности Право и Публична администрация,  задочна форма на обучение ще започнат от 25 август 2021г.  

Разписът за учебнита занятия ще бъде публикуван на сайта на Правно – историческия факултет в секция „За студентите“, подменю  „Лекционни и изпитни графици“.


Държавни изпити за специалност "Право" виж ТУК


Държавни изпити за специалност "Публична администрация" виж ТУК


Държавни изпити за специалност "Национална сигурност" виж ТУК


.


Излезе новия брой /Година XVI , брой 1, 2020 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.


Приветствие на Декана на Правно-историческия факултет, доц. д-р Николай Марин към студентите приети в първи курс на Правно-историчекия факултет за учебната 2020/2021 г.

Уважаеми първокурсници,

Началото на настоящата 2020/2021 учебна година е различно по много причини, ..... цялото приветствие можете да видите ТУК


Електронната система MOODLE на Правно-историческия факултет ..... ВХОД


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Friday, 23 July 2021, 8:54 AM