СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ - БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД
No 2641
Благоевград, 21.10.2021 година

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование във връзка със Заповед No РД-01-856/19.10.2021 г., Заповед No РД-01-743/31.08.2021 г. и Заповед No РД-01-733/27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването,

ДОПЪЛВАМ
Заповед No 2629 от 20.10.2021 година и

НАРЕЖДАМ:

1. Преустановява се присъственото провеждане на конкурси и процедури по смисъла на Закона за развитие на академичния състав.

2. Въведените противоепидемични мерки по т. 1 могат да не се прилагат, когато:

2.1. 100 процента от участниците (преподаватели, студенти, други лица) в съответния обект/ лицата са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване съгласно Заповед No РД-01-733 / 27.08.2021 г. на министъра на здравеопазването и

цялата заповед виж ТУК


Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Департамент ,,История и цивилизация‘‘ на Американски университет в България съвместно с Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, организират публична дискусия и представяне на сборниците: „ДС и земеделците (1944-1991)“ и „ДС и анархистите в България (1944-1991)“.

 

Публичната дискусия ще се проведе на 27 октомври 2021 г.,от 10:30 ч.,   в УК №6, Зала 313, онлайн чрез електронната системата „BIG BLUE BUTTON“ и ще се излъчва директно в канала на Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград на https://www.youtube.com/channel/UCNrSATksqFlH0xkCAGp7Avw


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ!

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка и на основание Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № 1948/21.09.2021 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, с цел спазване на препоръките и ограничаване опасността от разпространение на COVID-19, Ви уведомяваме, че от 13 октомври 2021 г. обучението за студентите от всички специалности - редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ ще се провеждат неприсъствено чрез използването на електронната платформа „MOODLE и системата „BIG BLUE BUTTON“ на сайта на Правно-историческия факултет.

 

Следете своевременно на сайта на Правно-историческия факултет за актуална информация.


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ - ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

Редовната изпитна сесия за студентите от специалност „Връзки с обществеността“, ОКС „бакалавър“, задочна форма на обучение за учебната 2021/2022 година ще се проведе неприсъствено чрез електронната платформа „MOODLE и системата „BIG BLUE BUTTON“ на сайта на Правно-историческия факултет.

 

Следете своевременно на сайта на Правно-историческия факултет за актуална информация.


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА“ И СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“, ОБУЧАВАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ – РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!

Редовната изпитна сесия за студентите от специалност „Връзки с обществеността“ и специалност „Публична администрация“ - ОКС „магистър“, за учебната 2021/2022 година ще се проведе неприсъствено чрез електронната платформа „MOODLE и системата „BIG BLUE BUTTON“ на сайта на Правно-историческия факултет.

 

Следете своевременно на сайта на Правно-историческия факултет за актуална информация.

 


ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПРАВО“ И  СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ – ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ!

За студентите от специалност от регулираните професии „Право“ и от специалност „Публична администрация“, редовната изпитна сесия за избираемите дисциплини ще се проведе неприсъствено чрез електронната платформа „MOODLE и системата „BIG BLUE BUTTON“ на сайта на Правно-историческия факултет.

Избираеми дисциплини за специалност „Право“:

  • Ø Първи курс: Римско частно право, Общо учение за държавата, Политология;
  • Ø Втори курс: Избирателно право и избирателни системи;
  • Ø Трети курс: Общинско право;
  • Ø Четвърти курс: Защита правата на човека, Сравнително гражданско и търговско право;
  • Ø Пети курс: Нотариално право, Застрахователно право.

Избираеми дисциплини за специалност „Публична администрация“:

  • Ø Първи курс: Общо учение за държавата;
  • Ø Втори курс: Електронно правителство и електронно управление;
  • Ø Трети курс:Контрол в публичната администрация;
  • Ø Четвърти курс: Организационно поведение.

 

Редовната изпитна сесия за задължителните дисциплини се отлага за месец декември 2021г.

 

Поправителната сесия за задължителните дисциплини ще се проведе през месец януари 2022 г.


За поредна година, Висш адвокатски съвет организира конкурс за написване на есе от студенти, следващи право, по повод 22 ноември – Ден на българската адвокатура. Темата на тазгодишния конкурс ще бъде „Независими ли са адвокатите и адвокатурата в България“. .... повече виж ТУК

 

Висш адвокатски съвет - конкурс за есе,  условия за участие в конкурса .........виж ТУК


.


Излезе новия брой /Година XVI , брой 1, 2020 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.


Електронната система MOODLE на Правно-историческия факултет ..... ВХОДИнструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите ТУК

.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Saturday, 23 October 2021, 8:54 AM