СЪОБЩЕНИЯ и НОВИНИ


На 9 май 2022 г. в Правно-историческия факултет се проведе научна конференция „Право и общество в (пост) пандемичния свят“ (online/хибрид), по повод 30 години от създаването на Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“..... повече виж ТУК

 

Словото на Декана можеде да видите ТУК


Студенти от специалност „Национална сигурност” от Правно-историческия факултет, посетиха Трето бригадно командване – Благоевград, на 5 май 2022 г., в „Ден на отворените врати с представяне на въоръжение и бойна техника”.

повече виж ТУК


Държавна изпитна сесия за студентите от специалност Публична администрация  виж ТУК


Държавна изпитна сесия за студентите от специалност Национална сигурност виж ТУК


Преподаватели от катедра „Връзки с обществеността“ на Правно-историческия факултет успешно реализираха Еразъм+ мобилност в Държавния университет на Молдова

повече виж ТУК


Правно-историческият факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски‘‘ организира публична лекция на д-р Николай Ангелов, съдия в Административен съд София-град на тема: „Защита на личните данни в ЕС и трети държави“........

повече виж ТУКНа 13.06.2022 г. Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" и Унивеситет по библиотекознание и информационни технологии  организират Майсторски клас за студенти и докторанти на тема „ВЪПРОСИ ПРЕД УПРАВЛЕНИЕТО И НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ ВЪВ ВРЕМЕНА НА ТРАНСФОРМАЦИЯ”!

повече виж ТУК


   

 

Излезе новия брой /Година XVI , брой 2, 2021 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет.

виж TУК

 

 

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.


 

 

 

 

 

 

Излезе новият /Том 9, Брой 1/2022 г./ на електронното списание "Право, Политика, Администрация" - издание на Правно-историческия факултет.

 

 виж ТУК !ЮЗУ „Неофит Рилски“ е първият университет в страната, който въведе учебна дисциплина, свързана със защита на личните данни по проект „Жан Моне-модул“

 

Председателят на Комисията за защита на личните данни на Република България и заместник-председател на Европейския надзорен орган по защита на данните Венцислав Караджов бе гост в Югозападния университет „Неофит Рилски“, за да даде символично начало на въвеждането на новата учебна дисциплина „Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави“ в Правно-историческия факултет и Стопанския факултет .............. повече виж ТУК


Електронната система MOODLE на Правно-историческия факултет ..... ВХОДИнструкции за работа в системата MOODLE, можете да изтеглите ТУК

.

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Friday, 20 May 2022, 2:28 PM