In Memorium

 

С дълбока скръб съобщаваме, че на 08.12.2020 г. почина проф. д.н. Георги Бойчев (12.01.1936 – 08.12.2020 г.), дългогодишен преподавател в Правно-историческия факултет.

 

Проф. д.ю.н. Георги Бойчев е сред първите преподаватели в специалност „Право“ на Правно-историческия факултет. Своята научна и образователна кариера посвещава на на развитието на общата теория на правото и философията на правото.

Проф. д.ю.н. Бойчев предложи и обоснова Правния институционализъм като ново самостоятелно методологично учение. Автор е на монографиите „Юридическа санкция“, „Правонарушение“, „Юридическа отговорност“, „Правова държава“, „Курс по обща теория на правото с увод в методологията на юриспруденцията и правният институционализъм“, „Методология на юриспруденцията“, „Derrechtliche Institutionalismus. Methodologieder Jurisprudenz“.

Неговите статии, студии и монографии са фундамент в подготовката на поколения юристи.

 Посланията, които проф. Бойчев ни отправи с научното си творчесто, остават непреходни: „Правото трябва да отговаря на нашето правосъзнание. Ако не отговаря, то е нелегитимно“.

 

От Академичната общност на Югозападен университет „Неофит Рилски”

 

Last modified: Saturday, 12 December 2020, 2:09 PM