На вниманието на студентите от задочна форма на обучение

 

От 14 юни 2021 г. ще се проведат присъствени очни занятия за зимен семестър на уч.2021/2022 г. на специалности Право, Публична администрация и Връзки с обществеността – задочна форма на обучение както следва:

 

Специалност Право

Втори курс от 14 юни 2021 г. до 25 юни 2021 г.;

Трети курс от 14 юни 2021 г. до 29 юни 2021 г.;  

Четвърти  курс от 14 юни 2021 г. до 25 юни 2021 г.;

Пети курс от 14 юни 2021 г. до 25 юни 2021 г.;    

 

 Специалност Публична администрация

Втори курс от 14 юни 2021 г. до 25 юни 2021 г.;

Трети курс от 18 юни 2021 г. до 29 юни 2021 г.;  

Четвърти  курс от 14 юни 2021 г. до 28 юни 2021 г.;

 

Специалност Връзки с обществеността

Четвърти  курс от 14 юни 2021 г. до 22 юни 2021 г.;

 

Last modified: Tuesday, 25 May 2021, 2:46 PM