графици

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ

 

 ОТ ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

 

Във връзка с въведените временни противоепидемични мерки

и на основание Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването

и Заповед №2577/27.11.2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград,

графика за дежурства в учебните отдели и канцеларии на Правно-историческия факултет е както следва:

 

ДАТА

ИНСПЕКТОР/СЕКРЕТАР

ТЕЛЕФОН

25.01.2021 г.

Инспектор Антоанела Ванева

073/886614

25.01.2021 г.

Инспектор Димитрина Китанова

073/886621

25.01.2021 г.

Инспектор Таня Тодорова

073/886621

25.01.2020 г.

Инспектор Ива Мездричка

073/588508

25.01.2020 г.

Секретар Биляна Младенова

073/886617

25.01.2020 г.

Секретар Цветанка Атанасова

073/588515

26.01.2021 г.

Инспектор Таня Тодорова

073/886621

26.01.2020 г.

Секретар Биляна Младенова

073/886617

26.01.2020 г.

Секретар Цветанка Атанасова

073/588515

27.01.2020 г.

Инспектор Антоанела Ванева

073/886614

27.01.2020 г.

Инспектор Таня Тодорова

073/886621

27.01.2020 г.

Секретар Мария Илиева

073/833208

27.01.2020 г.

Секретар Цветанка Атанасова

073/588515

27.01.2020 г.

Секретар Биляна Младенова

073/886617

28.01.2020 г.

Инспектор Димитрина Китанова

073/886621

28.01.2020 г.

Инспектор Ива Мездричка

073/588508

28.01.2020 г.

Секретар Мария Илиева

073/833208

29.01.2020 г.

Инспектор Антоанела Ванева

073/886614

29.01.2020 г.

Инспектор Димитрина Китанова

073/886621

29.01.2020 г.

Инспектор Ива Мездричка

073/588508

29.01.2020 г.

Секретар Мария Илиева

073/833208

Last modified: Friday, 22 January 2021, 4:12 PM