2222222

час

ПОРЕДЕН НОМЕР ОТ СПИСЪКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО ПО ГРУПИ

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

8:30 часа

от № 1 до № 7 вкл. от № 1 до № 3 вкл.

10:30 часа

от № 8 до № 15 вкл. от № 4 до № 7 вкл.
11:30 часа от № 16 до № 20 вкл.

от № 8 до № 11 вкл.

12:30 часа

от № 21 до № 25 вкл.

Last modified: Wednesday, 28 October 2020, 6:27 PM