Писменият държавен изпит по Наказателноправни науки ще се проведе на  6 април 2023 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в Учебен корпус № 6 ........ нормативни актове, които могат де се ползват ...... виж ТУК

 

Разпределение по зали за писмен държавен изпит по Наказателноправни науки, кайтоа ще се проведе на 6 април 2023 г., виж ТУК

 


Комисия за защита на личните данни съвместно с Кариерния център на Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ организират традиционния студентски конкурс за есе на тема: Особености в защитата на личните данни в електронна среда – научените уроци след две години пандемия - повече виж тук


Държавна изпитна сесия за студентите от специалност Право /обновена на 27.01.2023 г./  - виж ТУК