Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС "МАГИСТЪР" на специалност Национална сигурност

За учебната 2022/2023 год.

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“ и ОКС "МАГИСТЪР" на специалност Национална сигурност

За учебната 2022/2023 год.

Държавни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“, специалности: „История“, „История и археология“, „Архивистика и информационна сигурност“

За учебната 2022/2023 год.

В периода 29-30 май 2023 г. ще бъде проведено съвместно практическо обучение на студенти, изучавали дисциплината „Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави“, което се организира от Община Благоевград и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

 

На 16 юни 2023 г. /петък/ от 11:00 часа в Аулата на ЮЗУ "Неофит Рилски" – Учебен корпус №1 ще се състои тържествена церемония по връчване на дипломи на студентите от Правно-историческия факултет.

 

Ще бъдат връчени дипломите на студентите от випуски - 2021/2022 г..