Електронни, учебни материали за студентите от Правно-историческия факултет за периода - 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

 

Право
Публична
администрация
Международни
отношения
Национална
сигурност
История
История и археология
Архивистика и информационна сигурност
Връзки с
обществеността
първи курс
първи курс
първи курс
първи курс
първи курс
първи курс
първи курс
първи курс
втори курс
втори курс
втори курс
втори курс
втори курс
втори курс
втори курс
втори курс
трети курс
трети курс
трети курс
трети курс
трети курс
трети курс
трети курс
трети курс
четвърти курс
четвърти курс
 четвърти курс
четвърти курс
четвърти курс
четвърти курс
четвърти курс
четвърти курс
пети курс
Last modified: Thursday, 26 March 2020, 11:34 AM