СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ


Югозападният университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за студентска и докторантска мобилност с цел обучение и с цел практика по програма „Еразъм+“ за учебната 2019/2020 г. в чуждестранни университети.... повече виж ТУК


СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА КЪМ КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО ПРИ ПРЕЗИДЕНТА. .....
Комисията по помилването при президента на Републиката развива своя Стажантска програма от есента на 2012 г. До момента програмата са завършили и са обучени над 150 български студенти от специалностите „право", „публична администрация", „психология", „международно право" и „криминология" от различни университети от страната и чужбина...............


Изпитна сесия за студенти от специалност Международни отношения, редовна форма на обучение,  които са били на лятна бригада,  съгл.Протокол № 37/12.06.2019г. на Факултетния съвет  на Правно – историческия факултет - МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Изпитна сесия за студенти от специалност Национална сигурност, редовна форма на обучение,  които са били на лятна бригада,  съгл.Протокол № 37/12.06.2019г. на Факултетния съвет  на Правно – историческия факултет - МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Изпитна сесия за студенти от специалност Публична администрация, редовна форма на обучение,  които са били на лятна бригада,  съгл.Протокол № 37/12.06.2019г. на Факултетния съвет  на Правно – историческия факултет - МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Изпитна сесия за студенти от специалност Право, редовна форма на обучение,  които са били на лятна бригада,  съгл.Протокол № 37/12.06.2019г. на Факултетния съвет  на Правно – историческия факултет - МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Висш адвокатски съвет организира конкурс за реферати на студенти, следващи право ....... повече виж ТУК


Държавна изпитна сесия за специалност ПРАВО можете да видите ТУК


Излезе новия брой /Година XV , брой 1, 2019 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

 


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


За да проверите резултатите от изпитите си:

1. Моля въведете валидни ЕГН и факултетен комер в полетата отдолу.
2. Когато сте готови натиснете бутона "Изпрати" !

ЕГН: [само цифри]

Фак. номер: [само цифри]Съгласно чл. 36 т.2 от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и на основание решение /Протокол №14/23.09.2013г./ на Факултетния съвет на Правно-исторически факултет, студентите имат право след три неуспешни явявания на изпит по дадена учебна дисциплина, да подадат заявление до Декана на Правно-историческия факултет за четвърто явяване пред комисия от трима преподаватели от същата или сродни научни специалности.

Last modified: Monday, 14 October 2019, 9:08 AM