СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

Изпитна  сесия за специалност ПРАВО редовна  и задочна форма на форма на обучение - само за студенти,  които имат заверени десет семестъра и ще се явяват на държавни изпити на поправителна сесия м.март – м.април 2020г. ........ повече виж ТУК


На 15 януари 2020 г. се проведе публична защита на дисертацията на Десислава Георгиева,  докторант в катедра „История“  на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“..... повече виж ТУК


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Международни отношения - виж ТУК


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Европеистика - виж ТУК


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Публична администрация - виж ТУК


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Национална сигурност виж - ТУК


Отлично представяне на студенти от специалност "Връзки с обществеността" от Правно-историческия факултет на ежегодното национално издание "Денят на Бернайс". В рамките на събитието, организирано от Българското дружество за връзки с обществеността, съвместно със СУ "Св. Климент Охридски" се състоя и студентският конкурс "Като Бернайс". ....... повече виж ТУК


Народният представител в 44-то Народно събрание, Емил Димитров Симеонов, връчи от името на Народното събрание плакет на ръководството на Правно-историческия факултет, в качеството на председател на Комисия за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабанда.


 

 

.

Национална научно-практическа конференция на тема „Системно-структурни подходи за подобряване на противодействието срещу корупционни престъпления в Република България “ бе открита днес в Университетския център „Бачиново“. ........ повече виж ТУКИзлезе новия брой /Година XV , брой 1, 2019 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

 


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


За да проверите резултатите от изпитите си:

1. Моля въведете валидни ЕГН и факултетен комер в полетата отдолу.
2. Когато сте готови натиснете бутона "Изпрати" !

ЕГН: [само цифри]

Фак. номер: [само цифри]Съгласно чл. 36 т.2 от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и на основание решение /Протокол №14/23.09.2013г./ на Факултетния съвет на Правно-исторически факултет, студентите имат право след три неуспешни явявания на изпит по дадена учебна дисциплина, да подадат заявление до Декана на Правно-историческия факултет за четвърто явяване пред комисия от трима преподаватели от същата или сродни научни специалности.

Последно модифициране: петък, 24 януари 2020, 10:06