СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

Днес в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ бе открита изложба „140 години българска дипломатическа служба“. Специални гости на събитието бяха заместник-министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев и директорът на Държавния културен институт към МВнР Снежана Йовева. Те бяха посрещнати от декана на факултета доц. д-р Николай Марин. ... повече виж ТУК


Можете да ни посетите във Facebook на адрес.........


На 21 февруари 2020 г. (петък) в Правно-историческия факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" ще гостува заместник-министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев. ...повече виж ТУК


На 22 и 23 февруари 2020 г. (събота и неделя) от 9 часа в зала 6313 ще се проведе репетиториум по Гражданскоправни науки. На репетиториума ще се решават казуси за подготовка за писмен държавен изпит по Гражданскоправни науки. За участие е необходимо предварително записване при секретар Катедра "Гражданскоправни науки" и Катедра "Публичноправни науки" - г-жа Мария Илиева, на тел. 073/83 32 08.


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност ПРАВО - виж ТУК


Изпитна  сесия за специалност ПРАВО редовна  и задочна форма на форма на обучение - само за студенти,  които имат заверени десет семестъра и ще се явяват на държавни изпити на поправителна сесия м.март – м.април 2020г. ........ повече виж ТУК


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Международни отношения - виж ТУК


Поправителна държавна изпитна сесия за специалност Европеистика - виж ТУК


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


Last modified: Friday, 21 February 2020, 7:39 PM