СЪОБЩЕНИЯ, НОВИНИ

Излезе новия брой /Година XV , брой 1, 2019 г. / на списание Международна политика, издание на Правно-историческия факултет. Можете да го видите TУК

.

.

.

На сайта на списанието / http://ip.swu.bg /можете подробно да четете, разглеждате, търсите /по автор, заглавие, година, брой, ключови думи и др./, изтегляте статии и др. от всички броеве на списанието.

.

.

.


ЧЕСТИТ 80-ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, ПРОФ. МИЛАН МИЛАНОВ!.......

повече виж ТУКЗам.-министърът на външните работи Георг Георгиев представи пред студенти от  ЮЗУ „Неофит Рилски“ съвременните измерения на българската външна политика ............ повече виж ТУК


Държавни изпитни сесии за за специалности: „История", "История и археология", "Архивистика и информационна сигурност, ОКС "Бакалавър" можете да видите ТУК


Делегация  на  Правно-историческия  факултет  на  ЮЗУ  "Н.  Рилски", състояща  се от  Декана проф.  д-р  Габриела  Белова  и проф. д-р  Добринка  Чанкова, посетиха  Юридическия  факултет   на  Аристотеловия  университет -  Солун. ..............цялата новина виж ТУК


Държавни изпитни сесии за специалност Международни отношения можете да видите ТУК


Държавни изпитни сесии за специалност Европеистика можете да видите ТУК


Държавни изпитни сесии за специалност Връзки с обществеността можете да видите ТУК


Държавни изпитни сесии за специалност Публична администрация можете да видите ТУК


Държавни изпитни сесии за специалност Национална сигурност можете да видите ТУК


Още снимки от дипломирането на 19.014.2019 г., можете да видите ТУК


Снимки от церемонията по дипломирането на абсолвентите от Правно-историческия факултет от 19.04.2019 г., можете да видите ТУК


ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАШИТЕ СПЕЦИАЛНОСТИ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК


За да проверите резултатите от изпитите си:

1. Моля въведете валидни ЕГН и факултетен комер в полетата отдолу.
2. Когато сте готови натиснете бутона "Изпрати" !

ЕГН: [само цифри]

Фак. номер: [само цифри]Съгласно чл. 36 т.2 от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и на основание решение /Протокол №14/23.09.2013г./ на Факултетния съвет на Правно-исторически факултет, студентите имат право след три неуспешни явявания на изпит по дадена учебна дисциплина, да подадат заявление до Декана на Правно-историческия факултет за четвърто явяване пред комисия от трима преподаватели от същата или сродни научни специалности.

Last modified: Thursday, 11 July 2019, 9:41 AM