Дати за провеждане на държавен изпит за специалности: «История», «История и археология», «Архивистика и информационна сигурност», ОКС "Бакалавър"

Срок за подаване на молби от 20 януари до 31 януари 2020 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 7 февруари 2020 г.
9,00 ч.
2 Защита на дипломни работи 7 февруари 2020 г. 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Tuesday, 26 November 2019, 6:12 PM