Дати за провеждане на държавен изпит за специалности: «История», «История и археология», «Архивистика и информационна сигурност», ОКС "Бакалавър"

Срок за подаване на молби от 5 до 15 юли 2019 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 22 юли 2019 9,00 ч.
2 Устен държавен изпит 23 юли 2019 9.00 ч.
3 Защита на дипломни работи 22 юли 2019 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Thursday, 13 June 2019, 1:22 PM