Държавни изпити за специалност История

Дати за провеждане на държавен изпит за специалности: «История», «История и археология», «Архивистика и информационна сигурност», ОКС "Бакалавър"

Срок за подаване на молби от 25 януари до 13 февруари 2019 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 21 февруари 2019 9,00 ч.
2 Устен държавен изпит 22 февруари 2019 9.00 ч.
3 Защита на дипломни работи 21 февруари 2019 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Last modified: Monday, 1 April 2019, 10:02 PM