Държавни изпити за специалност Международни отношения


За учебната 2018/2019 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Предварителна сесия

Редовна сесия  час/зала 
Държавен изпит по специалността 15 юли /понеделник/ 2019 г. 25 септември 2019 г. УК 6
Английски език 11 юли 2019 г. - писмен изпит
12 юли 2019 г. - устен изпит
10 септември 2019  -писмен изпит
11 септември 2019 - устен изпит

8.30 ч. УК-1 зала 470

Немски език
Френски език
Руски език
18 юли 2019 г. - писмен изпит

16 септември 2019 - писмен изпит 8.30 ч. УК-1 зала 470
Срок за подаване на молби от 3 юли /сряда/ до 8 юли /понеделник/ 2019 г. от 2 до 5 септември 2019 г.

...

За ОКС „ Магистър”

Предварителна сесия

Редовна сесия  час/зала  
Защита на дипломни работи 15 юли /понеделник/ 2019 г. 25 септември 2019 г. УК 6
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 26 юни /сряда/ до 28 юни /петък/ 2019 г. от 2 до 5 септември 2019 г.

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие.

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло за специалността във факултета.

Last modified: Wednesday, 3 July 2019, 2:07 PM