Държавни изпити за специалност Международни отношения

Подаване на молби ще започне от 2019 г.

за ОКС БАКАЛАВЪР Дисциплина

Дата

място/час

1

Публичноправни науки и управление на публичната дейност 9,00 ч.
Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити до 2019 г.

2

Английски език - писмен изпит
-устен изпит
3 Френски език
Немски език
Руски език
- писмен изпит
устен  изпит
Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити до 2019 г.
за ОКС МАГИСТЪР Дисциплина 9.30 ч.
2 Защита на дипломни работи
Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити до 2019 г.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Последно модифициране: сряда, 6 март 2019, 13:29