Държавни изпити за специалност Публична администрация

Подаване на молби ще започне от        2019 г.

за ОКС БАКАЛАВЪР            Дисциплина

Дата

място/час

1

Публичноправни науки и управление на публичната дейност 9,00 ч.
Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити  до  2019 г.
за ОКС МАГИСТЪР                 Дисциплина 9.30 ч.
2 Защита на дипломни работи
Срок за подаване молби за явяване на държавни изпити  до  2019 г.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Последно модифициране: сряда, 6 март 2019, 11:45