Държавни изпити за специалност Публична администрация


За учебната 2018/2019 год.

За ОКС „ Бакалавър”

Предварителна сесия

Редовна сесия
Публичноправни науки и управление на публичната дейност 17 юли /сряда/ 2019 г. 18 септември /сряда/ 2019 г
Срок за подаване на молби от 1 юли /понеделник/ до 12 юли /петък/ 2019 г. от 11 септември /сряда/ до 13 септември /петък/ 2019 г.

...

За ОКС „ Магистър”

Предварителна сесия

Редовна сесия
Защита на дипломни работи 10 юли /сряда/ 2019 г. 19 септември /четвъртък/ 2019 г.
Срок за подаване на молби и предаване на дипломни работи от 24 юни / понеделник/ до 27 юни /четвъртък/ 2019 г. от 2 септември /понеделник/ до 9 септември /понеделник/ 2019 г

 

Дипломните работи се предават на хартиен носител – 1 брой и на 1 брой диск.

 Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит или защита на дипломна работа  е длъжен да подаде молба - образец за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.
Молбата се закупува от копирния център на етажа. Попълва се от студента и се заверява от инспектор студентско състояниие Таня Тодорова.
Заверената в учебен отдел молба за ОКС «Бакалавър» се подава при  г-жа Биляна Младенова, а за ОКС „Магистър „ при г-жа Димитрина Китанова / секретар катедра „Национална сигурност  и  публична администрация“

Начало на провеждане на държавният изпит и защита на дипломна работа – 8.30 часа

Залата, в  която ще се проведат ще бъде обявена в деня на изпита на информационното табло за специалността във факултета.

Last modified: Monday, 13 May 2019, 11:34 AM