Държавни изпити за специалност Право

Подаването на молби ще започне от 18  февруари  2019 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Наказателноправни науки

13,14,и 15 март 2019 г.
(сряда, четвъртък и петък)

9,00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 6 март 2019 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 13 март 2019 г. за полагане на писмен изпит.

2

Гражданскоправни науки

27,28 и 29 март 2019 г.
(сряда, четвъртък и петък
9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 20 март 2019 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 27 март 2019 г. за полагане на писмен изпит.

3 Публичноправни науки 10,11 и 12 април 2019 г.
(сряда, четвъртък и петък
9.00 ч.

Срок за подаване на молби най-късно до 3 април 2019 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 10 април  2019г. за полагане на писмен изпит.
Last modified: Monday, 1 April 2019, 9:55 PM